Giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22

Lượt xem: 236

Bài viết liên quan:

Trung tâm Y tế huyện Lục Yên thông báo áp dụng Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh theo Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐND

Giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22

Thông báo: Nghỉ ngày lễ Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động 30/04 – 01/05