TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC YÊN

Địa chỉ: Tổ 13, Thị trấn Yên Thế, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Điện thoại: 02163 845 348

Đường dây nóng 24/24: 096.336.10.10