Trung tâm Y tế huyện Lục Yên thông báo áp dụng Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh theo Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐND

Thực hiện Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Trung tâm Y tế huyện Lục Yên thông báo áp dụng Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái kể từ ngày 29/4/2024.

Chi tiết bảng giá tại file đính kèm dưới đây:

NQ 09 giá khám chữa bệnh (PL) HĐND tỉnh

Lượt xem: 72

Bài viết liên quan:

Trung tâm Y tế huyện Lục Yên thông báo áp dụng Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh theo Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐND

Giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22

Thông báo: Nghỉ ngày lễ Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động 30/04 – 01/05